Zásady ochrany osobných údajov SocialProof.sk

1. Osobné údaje spracováva spoločnosť Tomáš Novák, so sídlom Kostolná 6, 900 24 Veľký Biel, IČO: 51842998, zapísaná na Živnostenskom registri Okresného úradu Senec, registrácia č. 140-22591 (ďalej len „Správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:


1.1. Osobné údaje, ktoré spracovávame pri registrácií 

  • Používateľské meno
  • E-mailovú adresu


  1.2. Facebook


  Naša Aplikácia vám umožňuje pripojiť facebookový profil, stránku alebo skupinu k vášmu účtu v našej Aplikácií. V takomto prípade budeme mať prístup k určitým informáciám z Facebooku, ktoré sa týkajú vášho účtu. Predovšetkým sa jedná o informácie ako: profilový obrázok, zobrazované meno, ID používateľa/stránky/skupiny, prístupové tokeny, odoslané príspevky (zahŕňa obsah vašich odoslaných príspevkov) a tiež aj informácie o interakcií k jednotlivým príspevkom (štatistiky o počte likes, komentároch a zdieľaní) v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a údajmi, ktoré povoľuje Facebook API k získaniu. Tieto údaje použijeme iba na to, aby sme vám poskytli službu, ktorú očakávate a údaje nebudú zdieľané so žiadnymi tretími stranami. 


  1.3. Instagram


  Naša Aplikácia vám umožňuje pripojiť Instagramový profil k vášmu účtu v našej Aplikácií. V takomto prípade budeme mať prístup k určitým informáciám z Facebooku, ktoré sa týkajú vášho účtu. Predovšetkým sa jedná o informácie ako: profilový obrázok, zobrazované meno, ID používateľa/stránky/skupiny, prístupové tokeny, odoslané príspevky (zahŕňa obsah vašich odoslaných príspevkov) a tiež aj informácie o interakcií k jednotlivým príspevkom (štatistiky o počte likes, komentároch a zdieľaní) v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a údajmi, ktoré povoľuje Facebook API k získaniu. Tieto údaje použijeme iba na to, aby sme vám poskytli službu, ktorú očakávate a údaje nebudú zdieľané so žiadnymi tretími stranami. 


  1.4. Twitter


  Naša Aplikácia vám umožňuje pripojiť si profil na sociálnej sieti Twitter k vášmu účtu v našej Aplikácií. V takomto prípade budeme mať prístup k určitým informáciám z Facebooku, ktoré sa týkajú vášho účtu. Predovšetkým sa jedná o informácie ako: profilový obrázok, zobrazované meno, ID používateľa/stránky/skupiny, prístupové tokeny, odoslané príspevky (zahŕňa obsah vašich odoslaných príspevkov) a tiež aj informácie o interakcií k jednotlivým príspevkom (štatistiky o počte likes, komentároch a zdieľaní) v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a údajmi, ktoré povoľuje Facebook API k získaniu. Tieto údaje použijeme iba na to, aby sme vám poskytli službu, ktorú očakávate a údaje nebudú zdieľané so žiadnymi tretími stranami.   2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre zaregistrovanie Používateľského účtu za účelom prístupu do Aplikácie a pre správny chod a plnohodnotné využitie funkcií Aplikácie.

  2.1. Na čo všetko budú používané tieto údaje?


  • Vytvorenie a spravovanie Používateľského účtu v našom Nástroji 
  • Komunikovať s vami ohľadom overenia účtu, otázok na zákazníckom servise a o prípadných novinkách/zmenách a plánoch na údržbu systému, zmenách VOP a pod
  • Zverejňovať vami naplánovaný obsah v našom Nástroji na vašich sociálnych sieťach (publikovanie príspevku musíte najprv naplánovať a odsúhlasiť)
  • Zaistiť bezpečnosť našich Služieb


  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 7 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

  3. Na e-mailovú adresu môžu byť Používateľovi zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení (emaily) – odhlásiť.

  4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou SocialProof.sk v zastúpení Tomáš Novák - teda správcom osobných údajov. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

  5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@naplanujto.sk

  6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky https://naplanujto.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies.

  Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

  Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.

  Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

  Súbory cookies sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok
    • remarketing

   

   • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
   • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
   • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
    • Poskytovateľom služby Google Analytics - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
    • Poskytovateľom služby Facebook pixel - 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

  Vašu IP adresu nebudeme používať na identifikáciu vás, ani vašich osobných údajov.


  7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

     • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
     • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
     • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
     • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
     • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
     • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
     • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
     • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

   

  Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 11.10.2020.